Center Parcs Leadership Standards

Voor de ontwikkeling en beoordeling van leidinggevenden maakt Center Parcs gebruik van de zogenaamde Leadership Standards.

Binnen de Center Parcs Leadership Standards onderkennen wij vier hoofdgebieden. Per hoofdgebied zijn de competenties benoemd welke het meest kenmerkend zijn voor een succesvolle manager binnen Center Parcs.

Kwadrant 1: Ontwikkelen & Motiveren:

Kwadrant 2: De Toekomst vorm geven:

Kwadrant 3: Uitstekende resultaten behalen:

Kwadrant 4: Uitblinken: